Ha koll på sin fastighet

Som ägare av ett hus eller fastigheter överhuvudtaget så gäller det att man har koll på vad som pågår och hur allt fungerar. Framförallt att allt fungerar som det ska och inget är på väg att gå sönder. Ett hus kräver ett visst underhåll och det är som husägare den… Continue reading

Dränering av husgrunder

Vid husbygge är dräneringen ett av de viktigaste arbetena innan husgrunden kommer på plats. Detta arbete skapar ett av de allra bästa förutsättningarna för att undvika fuktproblem genom att både dränera under och kring huset. Man skapar ogärna öppna diken idag, dels för att det innebär betydande olägenheter, men i… Continue reading

Underhåll och renovering av fastighet

Många av oss bor i egna fastigheter av olika slag, det kan vara i ett hus eller i en bostadsrätt som vi äger. Dessa behöver underhållas och ibland renoveras. Vissa har kunskapen att fixa detta själv andra anlitar hantverkare som utför arbetet. Väljer man hantverkare och entreprenad på vissa tjänster… Continue reading

Fastigheter och arkitektur

När man allmänt talar om arkitektur så är det oftast fastigheter man talar om men begreppet är mycket större än så och till detta räknas egentligen allt skapande från konst till byggnader och konstruktioner så som broar, akvedukter och tunnlar med mera. Till begreppet räknas också design av hela städer,… Continue reading