Archive for december, 2017

 
 • Dränering av husgrunder

  Dränering av husgrunder

  Vid husbygge är dräneringen ett av de viktigaste arbetena innan husgrunden kommer på plats. Detta arbete skapar ett av de allra bästa förutsättningarna för att undvika fuktproblem genom att både dränera under och kring huset. Man skapar ogärna öppna diken […]

   
 • Underhåll och renovering av fastighet

  Underhåll och renovering av fastighet

  Många av oss bor i egna fastigheter av olika slag, det kan vara i ett hus eller i en bostadsrätt som vi äger. Dessa behöver underhållas och ibland renoveras. Vissa har kunskapen att fixa detta själv andra anlitar hantverkare som […]

   
 • Fastigheter och arkitektur

  Fastigheter och arkitektur

  När man allmänt talar om arkitektur så är det oftast fastigheter man talar om men begreppet är mycket större än så och till detta räknas egentligen allt skapande från konst till byggnader och konstruktioner så som broar, akvedukter och tunnlar […]